piątek, marzec 31, 2023

 

XV JUBILEUSZOWA Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów, Adiunktów i Ludzi Biznesu p.t. ORGANIZACJE KOMERCYJNE I NIEKOMERCYJNE WOBEC WZMOŻONEJ KONKURENCJI ORAZ WZRASTAJĄCYCH WYMAGAŃ KONSUMENTÓW

 

20-21 CZERWCA 2016

w tym roku wspólnie z Parkiem Technologicznym MMC Brainville

http://brainville.pl

 

Słowo wstępne:

Wzrastająca burzliwość otoczenia organizacji i procesy globalizacyjne, wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych sposobów odnoszenia sukcesu na rynku. Dotyczy to nie tylko organizacji działających dla zysku, ale również tych, które za cel stawiają sobie realizację celów społecznych. Wyższa Szkoła Biznesu ? National-Louis University w Nowym Sączu organizuje XIII konferencję naukową skierowaną do młodych pracowników nauki, doktorantów oraz adiunktów.

     

Cel konferencji:

 • stworzenie możliwości dyskusji,
 • prezentacja nowych obszarów badań,
 • upowszechnianie wyników badań i osiągnięć naukowych,
 • integracja środowiska młodych ludzi nauki oraz praktyki biznesowej,
 • prezentowane referaty zostaną poddane recenzji, zarówno przed ich publikacją, jak również podczas konferencji przez zaproszonych samodzielnych pracowników naukowych.

 

Obszary tematyczne:

 • nowe metody i narzędzia zarządzania,
 • strategie sukcesu organizacji for-profit i non-profit,
 • procesy globalizacji w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem,
 • kreowanie rozwoju regionalnego,
 • współczesne wyzwania dla marketingu,
 • zarządzanie i marketing w kontekście europejskim i światowym,
 • finansowe aspekty organizacji,
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • inne, związane z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem.

 

Rada Naukowa:

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Nalepka ? Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Krzysztof Pawłowski - Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 
prof. dr hab. Barbara Błaszczyk - Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa
prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Marta Gancarczyk - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr hab. Anna Fornalczyk - Pomoc publiczna i ochrona konkurencji Comper, Łódź
dr hab. Iwona Kowalska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Warszawa
dr hab. Krzysztof Klincewicz - Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska - Szkoła Główna Handlowa (SGH), Warszawa
dr hab. Mieczysław Morawski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
dr hab. Halina Piekarz - Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków
dr Natalia Potoczek - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz
dr hab. Kazimierz R. Śliwa - Uniwersytet Rezszowski, Rzeszów oraz Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków
dr Anna Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz

 

Komitet organizacyjny:

 

dr Anna Ujwary-Gil
Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, WSB-NLU
Redaktor Naczelny, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)
mgr Krzysztof Drabek, Stowarzyszenie Doktorów i Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Więcej informacji: http://jemi.edu.pl/konferencja/ 

Dokument PDF

 

 

 

Nie czekaj ani chwili dłużej...