sobota, styczeń 28, 2023

Zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową pt: Kreatywność w Zarządzaniu w XXI wieku (Innowacje - Biznes- Kapitał Ludzki - Marketing - Logistyka), która się odbędzie w dniu 7 maja 2018 roku w Hotel Fero Express, ul. Bolesława Śmiałego 60 30-398 Kraków.

Zapraszamy do przedstawienia referatów związanych z kreatywnością występujących w różnych dziedzinach nauki. Przyjmujemy referaty związane z innowacjami, biznesem szeroko rozumianym, kapitałem ludzkim marketingiem i logistyką.

Wynikiem konferencji będzie możliwość publikacji w czasopiśmie 12 pkt Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw ORGMASZ, czasopismo anglojęzyczne Word Scientific News 6 pkt, publikacja w monografii współautorskiej 25 pkt lub w monografii 5 punktów. Autor decyduje sam z jakiej formy ma zamiar korzystać.

W ramach konferencji uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia pt: Kreatywność w nauce i biznesie kluczem sukcesu realizowanego przez KLASTER BIZNESÓW KREATYWNYCH oraz uczestnicy w dniu konferencji  będą mieli możliwość wyboru monografii naukowej profesorskiej z 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfujqMTaarWJAq4ogF5nWFVLx-p9oM_-ykRQ7HrNF52OTPoAQ/viewform

ematyka monografii/ rozdziałów 5 pkt: http://www.sophiabauty.pl/plan_wydawczy/

Tematyka monografii współautorskich 25 pkt: http://www.sophiabauty.pl/monografia25/

Kontakt: Henryk Wojtaszek 791 999 596 h.wojtaszek@interia.pl

Więcej informacji:

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-420-version1-iii_ogolnopolska_konferencja_n.pdf

 

Nie czekaj ani chwili dłużej...