sobota, styczeń 28, 2023

 

JEMI zachęca do składania artykułów do nowego wydania.
"Polityka przedsiębiorczości, modernizacji technologicznej i innowacji w mniej rozwiniętych i peryferyjnych regionach"


JEMI ([e] ISSN 2299-7326, [p] ISSN 2299-7075) jest interdyscyplinarnym, recenzowanym czasopismem, kładącym nacisk na teoretyczne i empiryczne artykuły dotyczące przedsiębiorczości, zarządzania i innowacji. Zindeksowane przez Web of ScienceCore Collection (Clarivate Analytics).

Więcej informacji na stronie:

http://www.jemi.edu.pl/call-for-papers/324-entrepreneurship-technological-upgrading-and-innovation-policy-in-less-developed-and-peripheral-regions

 

 

Nie czekaj ani chwili dłużej...