wtorek, lipiec 14, 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “Science and Practice in Forest Ecology” zorganizowanej przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w dniach 18-20 maja 2020, podczas której omówione zostaną najnowsze wyniki badań w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii leśnej, w tym zmiany w ekosystemach leśnych na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Konferencja skierowana jest do naukowców reprezentujących dziedziny nauk leśnych, biologii ewolucyjnej, ekologii funkcjonalnej, mikologii, biologii rozrodu, biologii inwazji i genetyki ochrony. Uczestnicy będą mogli nie tylko uzupełnić swoją aktualną wiedzę i wymienić doświadczenia i pomysły, ale także rozwinąć umiejętności badawcze pod okiem doświadczonych naukowców i praktyków podczas sesji szkoleniowych. Konferencja ułatwi także nakreślenie przyszłych kierunków i perspektyw badań, badań interdyscyplinarnych oraz nawiązanie współpracy z naukowcami z różnych instytucji naukowych.

Więcej: http://www.idpan.poznan.pl/konferencja-en

Kontakt: ecoforest.idpan@man.poznan.pl


Ewelina Ratajczak
Szef komitetu organizacyjnego

 

 

 

 

Nie czekaj ani chwili dłużej...