piątek, marzec 31, 2023

NCBIR poszukuje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2015 ? 2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.

Aktualnie poszukujemy kandydatów gotowych realizować misję Centrum w ramach stanowiska:

specjalista/starszy specjalista w Dziale Zarządzania Programami w Sekcji Zarządzania Programami Badań INFOTECH
(koordynator programów sektorowych)
nr referencyjny: DZP_INNOTAB_03_S1_16
Miejsce pracy: Warszawa ? Centrum

Główny zakres odpowiedzialności:

Realizacja zadań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad prowadzeniem programów w obszarze transportu w tym:

 • opracowanie harmonogramu realizacji konkursów, przygotowanie dokumentacji konkursowych oraz zapewnienie sprawnego przebiegu konkursów;
 • merytoryczny nadzór nad wdrażaniem i realizacją programów, monitorowanie projektów wyłonionych w konkursach;
 • przygotowanie procesu udzielania wszelkich informacji dotyczących warunków konkursów oraz założeń programów zainteresowanym podmiotom;
 • opracowywanie raportów okresowych z realizacji programów oraz informacji i analiz z tym związanych;
 • organizacja procesu naboru wniosków i ich oceny w konkursach;
 • organizacja procesu zawierania umów na wykonanie projektów w ramach programów;
 • udział w procesie ewaluacji programów;
 • wsparcie w realizacji programów międzynarodowych.

Poszukiwana osoba będzie odpowiedzialna za zarządzanie i nadzór nad realizacją programów sektorowych oraz wsparcie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz programów międzynarodowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego ? kierunek lub specjalizacja: transport;
 • ogólnej wiedzy z zakresu tematyki badawczo-rozwojowej w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym i kolejowym;
 • praktycznej znajomości języka angielskiego (minimalny poziom to B2),
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych;
 • konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekt;
 • samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów;
 • umiejętności prowadzenia prezentacji i negocjacji;
 • sumienności, dokładności, bardzo dobrej organizacji pracy;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji i współpracy w zespole;
 • wysokich standardów kultury osobistej i etyki zawodowej.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenia w realizacji lub zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków budżetowych;
 • atutem będzie stopień naukowy doktora w tej dyscyplinie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji wspierającej innowacyjne projekty realizowane na rzecz polskiej nauki i gospodarki,
 • ambitne i ciekawe zadania wspierające realizację unikatowych w skali kraju projektów,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (dopuszczamy różne formy współpracy biorąc pod uwagę preferencje kandydata),
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • bardzo dobrą atmosferę pracy.

Kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poniższego linku do dnia 29.05 br.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4dabd892eca54a879af67ade89b55ef1 

Zamiast listu motywacyjnego prosimy o przygotowanie odpowiedzi na pytanie: ?Jakie są perspektywy dla rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce??. Odpowiedź nie powinna przekraczać 1 strony dokumentu.

Informacje dotyczące wynagrodzeń znajdują się w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 182 poz. 1085).

NCBR jest otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Nie czekaj ani chwili dłużej...