środa, czerwiec 23, 2021

Komunikat Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przedłuża terminy naborów w programach dla naukowców: Polskie Powroty, im. Stanisława Ulama, im. prof. Franciszka Walczaka.
Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, która utrudnia naukowcom przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosków w trwających naborach, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przedłużyła terminy składania wniosków w programach stypendialnych dla naukowców. Wszystkie naukowe wyjazdy i przyjazdy w ramach programów dla naukowców można planować tak, aby odbyły się lub rozpoczęły w 2021 roku.
W programie Polskie Powroty termin zakończenia przyjmowania wniosków przedłużony został do 23 kwietnia 2020 roku. Program ten umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub instytutach naukowo-badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca. a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Projekty powinny rozpocząć się do końca września 2021 roku.
W Programie im. Stanisława Ulama termin zakończenia naboru również przedłużony został do 23 kwietnia 2020 roku. Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska. W ramach programu uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić zarówno badaczy rozpoczynających kariery naukowe, jak i doświadczonych naukowców ze wszystkich dziedzin. Wyjazdy powinny rozpocząć się do 1 września 2021 roku.
Z kolei nabór w wniosków Programie im. prof. Franciszka Walczaka prowadzony będzie do 30 kwietnia 2020 roku. Program im. prof. Walczaka to wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia skierowana do naukowców z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii, a także chorób zakaźnych. Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.  Wyjazdy powinny rozpocząć się do 1 kwietnia 2021 roku.
Opiekunowie programów NAWA dostępni są dla wnioskodawców oraz obecnych beneficjentów programów NAWA pod dotychczasowymi numerami telefonów, jak i adresami e-mailowymi podanymi na stronie internetowej NAWA. Agencja uruchomiła także specjalną infolinię, która działa pod numerem telefonu: +48 22 390 35 00, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30-16:30.
Natomiast w trosce o bezpieczeństwo, w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na teranie kraju, do 31 marca br. nieczynna jest kancelaria główna NAWA. Wszystkie sprawy należy kierować do agencji za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej i są one na bieżąco rozpatrywane.
Informacje o działaniach podejmowanych przez NAWA oraz ważne informacje dotyczące realizacji programów są na bieżąco zamieszczane na stronie www.nawa.gov.pl

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Telefon +48 22 390 35 00

Fax +48 22 826 28 23

e-mail: biuro@nawa.gov.pl

 

Kancelaria NAWA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30

 

Nie czekaj ani chwili dłużej...