sobota, styczeń 28, 2023
 
 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa) Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie tekstu do newslettera (szczegóły w załącznikach).

Zapytanie1

Zapytanie2

Oferta

 

Termin nadsyłania ofert: 13.10.2019r. (osobiście, pocztą zwykła do godz.: 16:00, mailem do: 23:59)

Termin opracowania i przesłania tekstu: 12.06.2020 r. godz.: 12:00

Prosimy Państwa o przesłanie oferty na napisanie artykułu pocztą elektroniczną na adres: ngo@kolping.pl lub złożenie w siedzibie lider projektu czyli Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków w opisanej kopercie z nazwą projektu i nazwą newslettera.

Z poważaniem

Mariusz Kusion

Nie czekaj ani chwili dłużej...