piątek, marzec 31, 2023

 

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

 

Dzień Informacyjny
"Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa""Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa" (Spreading Excellence and Widening Participation) to jedna z kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Głównym założeniem tego instrumentu jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz dołożenie wszelkich starań, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny, poświęcony w/w tematyce, który odbędzie się 26.04 w siedzibie IPPT PAN przy ul. Pawińskiego 58 w godzinach 9:30-16:00.

Wydarzenie jest okazją, aby porozmawiać i przybliżyć ideę samego programu oraz jego kluczowych działań: Teaming'u, Twinning'u oraz ERA Chairs. Jest ono skierowane przede wszystkim do jednostek badawczo-rozwojowych, uniwersytetów oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych tą tematyką oraz pozyskaniem funduszy w zbliżających się konkursach.

Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z programem Horyzont 2020 oraz działaniami Komisji Europejskiej w obszarze ?Upowszechnianiania doskonałości i poszerzania uczestnictwa", planowanymi konkursami oraz omówieniem wyników poprzednich. Obecni będą również beneficjenci, ekspert oceniający wnioski oraz przedstawiciele jednostek zaangażowanych w tematykę- FNP, NCBiR.

Będzie to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy, zadania pytań oraz do odbycia indywidualnych konsultacji z panelistami.

Szczegółowe informacje, agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

Wszelkie pytania lub sugestie można wysyłać na adres: karolina.horbaczewska@kpk.gov.pl

 

Dokument PDF

 

 

 

Nie czekaj ani chwili dłużej...