sobota, styczeń 28, 2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tegorocznej konferencji Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów. Trwa już nabór streszczeń wystąpień ustnych: referatów oraz warsztatów (do 4 maja br.), a także zgłoszeń plakatów (do 14 czerwca). Rejestracja dla słuchaczy będzie natomiast otwarta do 10 września.

Wraz z Komitetem Naukowym zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień wszystkie osoby zainteresowane problematyką doskonalenia kompetencji dydaktycznych i chętne, aby dzielić się swymi koncepcjami kształcenia kadry akademickiej oraz doświadczeniem pracy ze studentami w realiach zdalnej nauki. Słowo szczególnej zachęty do udziału w obradach kierujemy ku coraz liczniejszemu gronu pracowników uczelni realizujących dydaktyczną ścieżkę kariery zawodowej.

Informacje o idei konferencji, jej planowanej tematyce i zaproszonych gościach zagranicznych znajdą Państwo w załączonym liście. Formularz rejestracyjny dostępny jest natomiast na stronie: Konferencja Ars Docendi 2021 (link).

Tych spośród Państwa, którzy chcieliby zgłosić chęć uczestnictwa w naszej konferencji, zaś abstrakty swych wystąpień ustnych przesłać w nieco późniejszym terminie, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy z zespołem organizacyjnym pod adresem podanym w stopce tej wiadomości. 

Z wyrazami szacunku,
 Agnieszka Piziak
 Bogusław Wajzer

Biuro Doskonalenia Kompetencji  •  Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6, pok. 0.25, 30-060 Kraków
tel. +48 (12) 663 26 34
arsdocendi.uj.edu.pl
ars.docendi@uj.edu.pl

Nie czekaj ani chwili dłużej...