Radio PK

Ekipa PolDoc w Radiu Politechniki Krakowskiej, 3 czerwca 2013