Zapraszamy na dwa spotkania pn. Business & Science Network.

 

Autorska formuła B&S Network zapewnia solidną dawkę aktywnej dydaktyki oraz praktycznych wskazówek na drodze łączącej naukę z biznesem. Celem spotkania jest zmotywowanie młodych naukowców do podjęcia innowacyjnej przedsiębiorczości, a także dostarczenie narzędzi niezbędnych do komercjalizowania wiedzy. Wydarzenie wspiera małopolskie środowisko start-upowe poprzez wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych służących m.in pozyskiwaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc wraz z partnerami instytucjonalnym - Centrum Transferu Technologii UJ i Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości UJ. Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny, a podjęte w czasie jego trwania tematy skoncentrują się na zagadnieniach z obszaru inteligentnych specjalizacji Małopolski. W programie znajdą się prezentacje interaktywne oraz ćwiczenia dotyczące systemowego myślenia w nauce, a także tworzenia, patentowania i komercjalizowania wynalazków. Podczas spotkania naukowcy poznają różne formy współpracy z sektorem biznesowym oraz przećwiczą realizowanie pomysłów, m. in. wdrożeniowych.

 

Spotkanie przewidziano na 50 uczestników

Data:

  • 19.05 od 16.00 do 18.00 - Jak zrobić innowację? Czyli o patentach, uniwersytecie i przedsiębiorczości. Prowadzący: Krystian Gurba
  • 20.05 od 10.00 do 13.00 - Doktoraty wdrożeniowe i rozwiązania pokrewne - zarys prawny. Prowadzący: mgr Mariusz Kusion
  • 20.05 od 14.00 do 17.00 - Efektywna współpraca nauki z przemysłem. Prowadząca: dr Justyna Małkuch-Świtalska

Miejsce: Kampus UJ na Ruczaju (dokładne miejsce podane będzie w późniejszym terminie).

Zgłoszenia wyłączenie drogą elektroniczną poprzez formularz na naszej stronie

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego