niedziela, wrzesień 25, 2022

 

GRAFIK SZKOLEŃ STOWARZYSZENIA POLDOC NA SEMESTR LETNI 2015

 

Linki do zapisów na poszczególne szkolenia będą się pojawiały mniej więcej na miesiąc przed terminem szkolenia (w zakładce ?Zapisy na szkolenia?). Dokładne daty, godziny i miejsca organizacji szkoleń zostaną podane na naszej stronie internetowej i fan page?u oraz w newsletterze (zapisy z zakładce "Newsletter").

Udział w szkoleniach dla członków Stowarzyszenia jest bezpłatny (regulamin uczestnictwa). Pierwszeństwo w zapisie mają osoby, które opłaciły semestralną składkę członkowską (warunki członkostwa).

Osoby niebędące członkami Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w jednym bezpłatnym (wybranym) szkoleniu, ale tylko wtedy, jeśli wcześniej nie brały udziału w żadnych zajęciach organizowanych przez PolDoc.

Zapraszamy również na nasz fan page: https://www.facebook.com/PolDoc

 

 

Ośrodek PolDoc Miesiąc Ilość szkoleń Proponowane tematy Prowadzący
Kraków Marzec 3 Networking: sztuka nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych Justyna Małkuch-Świtalska
Możliwości doktoranów we współpracy uczelni z biznesem Mariusz Kusion
Rozmowy przy bilardzie ? nauka, dydaktyka i współpraca z biznesem Paweł Koroński
Kwiecień 3 Automotywacja do pracy naukowej Agnieszka Bożek
Od doktoratu do zatrudnienia. List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, dossier konkursowe Justyna Małkuch-Świtalska
Rozmowy przy bilardzie ? nauka, dydaktyka i współpraca z biznesem Paweł Koroński
Maj 5 Od doktoratu do zatrudnienia. Bilans kompetencji, tendencje rozwoju rynku pracy, cv doktoranta i doktora Justyna Małkuch-Świtalska
Elementy prawa autorskiego dla naukowców Mariusz Kusion
Negocjacje Paweł Koroński
Cv młodego naukowca Justyna Małkuch-Świtalska
Rozmowy przy bilardzie ? nauka, dydaktyka i współpraca z biznesem Paweł Koroński
Czerwiec 2 Opanowanie stresu w życiu zawodowym i osobistym Agnieszka Bożek
Rozmowy przy bilardzie ? nauka, dydaktyka i współpraca z biznesem Paweł Koroński
Warszawa Marzec 2 Rozwiązywanie konfliktów w zespole Sylwia Małażewska
Komercjalizacja wiedzy naukowej Michał Misztal
Kwiecień 2 Myślenie twórcze w pracy naukowej Ilona Bachanek
Pozyskiwanie grantów na projekty w dziedzinach humanistycznych Agnieszka Erdt
Maj 2 Doktorant vs stres Ilona Bachanek
Innowacyjność w naukach humanistycznych ? wytyczne krajowe i międzynarodowe Agnieszka Erdt
Czerwiec 1 Zastosowanie protokołu dyplomatycznego w działalności naukowej Justyna Wiśniewska
Łódź Marzec 2 Myślenie twórcze w pracy naukowej Katarzyna Skonieczna
Naukowe cv doktoranta i doktora Łukasz Janiszewski
Kwiecień 1 Zarządzanie zespołami zadaniowymi Dr Justyna Trippner-Hrabi
Maj 2 Dylematy prawno-podatkowe doktorantów i doktorów Dorota Pasińska
Budżet projektu badawczego Łukasz Janiszewski
Czerwiec 1 Rozwiązywanie konfliktów w zespole Sylwia Małażewska
Poznań Marzec 2 Planowanie badań w praktyce Dr Victoria Kamasa
Studiować czy pracować? Jak połączyć jedno z drugim? Mariusz Kusion
Kwiecień 2 Przygotowanie do spotkania z potencjalnym pracodawcą Elwira Litaszewska
Planowanie kariery zawodowej Elwira Litaszewska
Maj 2 Niestosowne zachowania w pracy a seks Dominik Czajeczny
Etykieta w kontaktach zawodowych Dominika Gapska
Czerwiec 1 Trening rozwoju osobistego Dr Marta Melka-Roszczyk

 

DYŻURY EKSPERTÓW ? OFERTA TYLKO DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

Justyna Małkuch?Świtalska ? 20.03 i 30.05 ? coaching: zarządzanie karierą oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Dr Magdalena Maśluk ? Meller, 8 Careers ? coaching międzynarodowy: ubieganie się o pracę wymagającą znajomości języka niemieckiego.

Dr Marta Melka?Roszczyk ? dyżur psychologiczny na terenie Poznania; data spotkania do uzgodnienia z sekretariatem PolDoc.

Uczestnictwo w dyżurach eksperckich zarezerwowane jest dla członków Stowarzyszenia PolDoc
(warunki członkostwa). Konsultacje psychologiczne trwają 1 godz. Pozostałe dyżury trwają do 30 min. i odbywają się drogą teleinformatyczną (Skype, Google Hangouts). Wszystkie dyżury wymagają zapisu na: biuro@poldoc.pl. Zgłoszenia przyjmujemy na minimum tydzień przed planowanym spotkaniem.

Nie czekaj ani chwili dłużej...