piątek, marzec 31, 2023

Dla potrzeb doktorantów i doktorów przygotowaliśmy ofertę szkoleniowo-warsztatową. Prowadzone przez nas zajęcia są darmowe dla wszystkich Członków PolDoc i odbywają się na uczelniach, które zaproszą nas do współpracy.

Zachęcamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc do korzystania z oferty szkoleniowej oraz do zgłaszania nam propozycji nowych tematów szkoleń wspierających rozwój karier doktorskich.

Obecnie nasi trenerzy prowadzą:

SZKOLENIA I WARSZTATY:

1. WARSZTATY ROZWOJU ZAWODOWEGO:
Curriculum vitae młodego naukowca. Ćwiczenia z zakresu pisania cv naukowego i pozanaukowego
Od doktoratu do zatrudnienia. Bilans kompetencji, tendencje rozwoju rynku pracy, cv doktoranta i doktora
Od doktoratu do zatrudnienia. List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, dossier konkursowe

2. WSPOMAGANIE ROZWOJU NAUKOWEGO:
Efektywne publikowanie naukowe
Elementy prawa autorskiego dla naukowców
Planowanie badań w praktyce
Twórcze myślenie w pracy naukowej

3. SZKOLENIA Z ZAKRESU DOFINANSOWAŃ:
Finansowanie projektów naukowych

4. SZKOLENIA MENEDŻERSKIE:
Kierowanie zespołami zadaniowymi
Podstawy zarządzania zespołem zadaniowym
Rozwiązywanie konfliktów w zespole
Zarządzanie projektami badawczymi
Zarządzanie wiedzą

5. SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI:
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Emisja głosu
Etykieta w kontaktach zawodowych
Komunikacja międzykulturowa MODUŁ I
Komunikacja międzykulturowa MODUŁ II
Networking naukowca: sztuka nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych
Podstawy pantomimy - trening umysłu i ciała
Wystąpienia publiczne
Zastosowanie protokołu dyplomatycznego w działalności naukowej

6. TRANSFER TECHNOLOGII I INNOWACJI:
Doktorancki biznes, czyli jak analiza rynku przybliży Cię do sukcesu
Możliwości doktorantów we współpracy uczelni z Biznesem
Studiować czy pracować? - Jak połączyć jedno z drugim?

7. SZKOLENIA Z DYDAKTYKI:
Jak skutecznie oceniać? Tajniki dobrej informacji zwrotnej
Rozwój grupy dla prowadzących

8. SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE:
Automotywacja do pracy naukowej
Doktorant vs stres ? Łódź
Doktorant vs stres ? Warszawa
Efektywne zarządzanie sobą w czasie ? Łódź
Efektywne zarządzanie sobą w czasie ? Warszawa
Innowacyjne i praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem zawodowym
Niestosowne zachowania w pracy a seks
Opanowanie stresu w życiu zawodowym i osobistym
Psychologiczne aspekty pracy naukowej

9. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:
Realizowanie projektów środowiskowych - nauki przyrodnicze
Pozyskiwanie grantów na projekty w dziedzinach humanistycznych
Innowacyjność w Humanistyce

Zapraszamy do współpracy uczelnie wyższe i instytucje naukowe. W celu przeprowadzenia zajęć skierowanych do osób nie będących członkami Stowarzyszenia PolDoc prosimy o kontakt z naszą ekipą.

Nie czekaj ani chwili dłużej...