niedziela, styczeń 21, 2018

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach 19 września, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).

Zgłoszenia do 2 września.

Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC. W drugiej części spotkania wybrane osoby będą mogły skonsultować swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie: http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1041-byc-trzecim-czyli-kolejne-warsztaty-erc-w-pan

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN (doskonalosc@pan.pl). Koszt udziału w warsztatach wynosi 50 zł netto (kwota ta pokrywa koszt cateringu dla uczestników spotkania). Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Nie czekaj ani chwili dłużej...