sobota, styczeń 28, 2023

Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2015 r. lub 2016 r. i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, Redakcja ?Biuletynu Polonistycznego?, Rada ?Biuletynu Polonistycznego? oraz Instytut Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej ?Publikuj.dr?.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych, a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki.

Autor wyniki swojej rozprawy doktorskiej może zaprezentować w formie opisu, prezentacji, filmu, nagrania audio lub komiksu. Wybór formy prezentacji zależy wyłącznie od autora i jego pomysłowości. Jedynym wymogiem stawianym przez organizatorów konkursu jest to, by odbiorca prezentacji mógł zapoznać się z wynikami rozprawy w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Do konkursu przyjmowane będą prace popularyzujące wyniki rozpraw z zakresu badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim. Oceniana będzie pomysłowość autora prezentacji, atrakcyjność przekazu oraz jego walor popularyzatorski.

Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa, w której skład wejdą członkowie Rady ?Biuletynu Polonistycznego?. Dodatkowo na stronie BiuletynPolonistyczny.pl zostanie uruchomiona ankieta, w której publiczność wyłoni swoich faworytów. Dostęp do niej będzie możliwy także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nagrodą główną jest refundacja w wysokości 4000 zł, którą zwycięzca będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie udziału w wybranych przez siebie konferencjach naukowych i warsztatach (w Polsce lub zagranicą) lub na dofinansowanie publikacji pracy doktorskiej. Przewidywane są trzy równorzędne wyróżnienia oraz wyróżnienie publiczności dla pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę głosów w ankiecie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wypromowane na łamach ?Biuletynu Polonistycznego?.

Terminy:

Przyjmowanie zgłoszeń: 3 października ? 31 grudnia 2016 r.
Oddawanie głosów w ankiecie: 15 stycznia ? 15 lutego 2017.
Rozstrzygnięcie konkursu: luty 2017 roku.

Więcej informacji w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie: www.BiuletynPolonistyczny.pl

Nie czekaj ani chwili dłużej...