niedziela, styczeń 21, 2018

« Efektywna współpraca nauki z przemysłem 

 

Zajęcia kierowane są do młodych naukowców szukających odpowiedzi na pytania: „gdzie oraz w jaki sposób mogę współpracować z przemysłem?”. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawy funkcjonowania ekosystemu nauki - w jego części dotyczącej przemysłu i przy użyciu danych systemowych dotyczących europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Poruszone zostanie także zagadnienie „uprzemysłowienia wiedzy” oraz szerokie i interdyscyplinarne wykorzystanie umiejętności naukowców w różnych gałęziach przemysłu. Szczególny nacisk położony zostanie na kształtowanie prawidłowej komunikacji, czyli na zaistnienie pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora prywatnego, tzw. „języka korzyści”. W wyniku zajęć uczestnicy poznają możliwości dalszego rozwoju, a także swoje mocne strony przydatne na drodze do współpracy z przemysłem. 

 

PROWADZĄCA: dr Justyna Małkuch-Świtalska

Doktor nauk historycznych, członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji. Jest aktywnym ekspertem Komisji Europejskiej oraz ekspertem programu TOP III (organizator: sieć mobilności naukowej Euraxess), gdzie analizuje sytuację zawodową młodych naukowców w Polsce i na świecie. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową. Od 5-ciu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także pomysłodawcą Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego w Krakowie w październiku 2016. Absolwentka kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 400 godzin zrealizowanych szkoleń.

Nie czekaj ani chwili dłużej...