poniedziałek, listopad 19, 2018

Serdecznie zapraszamy na ósme spotkanie z cyklu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) - ?Zielone miasto?, które odbędzie się 16 października 2017 r.
na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, budynek D-21 (pl. Grunwaldzki 11), sala 007 w godzinach 12.00-14:00.  

W ostatnim czasie, głównie za sprawą (byle)jakości powietrza w Polsce, rozgorzała gorąca dyskusja dotycząca konieczności szczególnej dbałości o środowisko, a którym żyjemy. W związku z tym zachęcamy do zaprezentowania innowacyjnych pomysłów, a także działań i projektów realizowanych przez Państwa, których celem jest m.in. troska
o środowisko.    

Tematy powiązane, godne poruszenia na spotkaniu to m.in.:

 • smart city        
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej        
 • dbałość o tereny zielone i zarządzanie nimi        
 • dbałość o jakość powietrza, wody, gleby w mieście (walka ze smogiem, retencja wody deszczowej, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, ekologiczne rozwiązania komunikacyjne i architektoniczne)      
 • gospodarka odpadowa i recykling        
 • budownictwo energooszczędne        
 • zagospodarowanie nabrzeża rzecznego w mieście.  

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu i zgłaszanie tematów krótkich wystąpień inspirowanych hasłem ?Zielone miasto?.     

Celem spotkań IATI Monday Business Meeting jest:

 • nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi,
 • poznanie aktualnych konkursów i pomoc w wybraniu optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań,      
 • wskazanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI,      
 • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.

W ramach spotkania przewidziane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami, które zaowocują współpracą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia

dorota.taraszewska-zalipska@iati.pl

Tel.: +48 71 3204767

Nie czekaj ani chwili dłużej...