środa, październik 20, 2021

KURS TRENERÓW NAUKI ? VI i VII Edycja? zapisy trwają!

Kurs Trenerów Nauki to pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie kierowane do naukowców. Do uczestnictwa zapraszamy osoby pragnące dzielić się wiedzą naukową i pracujące zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Podczas intensywnego, 4-dniowego kursu uczestnicy przygotują się do projektowania oraz profesjonalnego prowadzenia szkoleń i warsztatów z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, ale w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki.

REZULTATY ZAJĘĆ :

Przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktyki aktywnej
Przygotowanie uczestników do przekazywania swojej wiedzy specjalistycznej zarówno na uczelni, jak i w przedsiębiorstwie
Sporządzenie przez każdego z uczestników autorskiego programu szkoleniowego
Sporządzenie przez każdego z uczestników własnego zestawu ćwiczeń dla studentów, naukowców lub współpracowników z sektora prywatnego

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KURSIE :

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą dysponowali portfolio trenerskim zawierającym autorski program szkoleniowy oraz zestaw ćwiczeń przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Zdobyta na kursie wiedza dotycząca metodyki trenerskiej, zasad uczenia się dorosłych i dydaktyki aktywnej oraz współpracy z instytucjami tworzącymi ekosystem nauki umożliwi autonomiczną pracę w profesji trenera nauki. Umiejętności uzyskane na kursie mogą być wykorzystywane zarówno na uczelni jak i w sektorze prywatnym, w stosunku do osób o zróżnicowanym poziomie wiedzy.

Więcej na: http://www.trenernauki.pl/

Nie czekaj ani chwili dłużej...