środa, październik 20, 2021

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Celem programu START jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestym rokiem życia, by w pełni mogli poświęcić się pracy naukowej. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy „w nauce” i zachęcanie ich do kontynuowania kariery naukowej. Dla stypendystów to prestiż i też pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku. Nabór do programu START (konkurs 2019) jest już otwarty.

Więcej na stronie: https://www.fnp.org.pl/mlodzi-naukowcy-na-start-rusza-konkurs-o-prestizowe-stypendia-fnp/

 

 

Nie czekaj ani chwili dłużej...