środa, grudzień 01, 2021
 
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy zapytanie o cenę zadań realizowanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020
 
 
Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:
Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul. Żułowska 51), pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl w terminie do dnia 13.10.2019 r.
(osobiście, pocztą zwykła do godz.: 16:00, mailem do: 23:59)
 
Kontakt: ngo@kolping.pl; 12 418777

Nie czekaj ani chwili dłużej...