Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia PolDoc?

  • doktoranci i doktorzy
  • studenci oraz absolwenci – zainteresowani praktycznym wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas studiów (w zakresie tak akademickim, jak i biznesowym)
  • przedsiębiorcy, którzy chcą tworzyć i rozwijać innowacyjne projekty przy współpracy z nauką

 

Co zyskujesz jako członek Stowarzyszenia PolDoc?

  • masz indywidualne wsparcie w rozwoju kariery – pomoc w przygotowaniu CV, listów motywacyjnych i innych dokumentów aplikacyjnych
  • rozwijasz wiedzę i kompetencje miękkie dzięki bezpłatnym szkoleniom z doświadczonymi trenerami
  • poznajesz możliwości związane z pracą na styku nauki, biznesu i sektora pozarządowego
  • zyskujesz umiejętności niezbędne na rynku pracy w Polsce i na świecie
  • nawiązujesz kontakty naukowe i zawodowe
  • masz indywidualną pomoc ekspertów – doradcy zawodowego, psychologa, prawnika
  • pozwolisz znaleźć się pracodawcy, dodając swoje CV do bazy PolDoc
  • na Twój e-mail przysyłamy aktualne oferty pracy dla specjalistów, a także informacje o konferencjach, stażach naukowych i szkoleniach
  • możesz bezpłatnie zamieszczać na stronie www.poldoc.pl ogłoszenia o konferencjach, ofertach pracy i publikowaniu w czasopismach naukowych
  • otrzymujesz bezpłatne zaświadczenia o członkostwie, punktowane przez uczelnie jako dodatkowa działalność naukowa
  • pracujesz w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku
  • uczestniczysz w międzynarodowych projektach, także naukowych

 

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PolDoc? 

Skorzystać z oferty PolDoc i rozwijać się możesz jako członek wspierający lub zwyczajny.

Członkiem wspierającym, czyli korzystającym z oferty Stowarzyszenia, zostajesz wypełniając deklarację członkowską (formularz poniżej) oraz wpłacając semestralną składkę członkowską.

Członkiem zwyczajnym, czyli decydującym o kierunkach rozwoju Stowarzyszenia, zostajesz gdy jesteś już członkiem wspierającym i aktywnie działasz na rzecz Stowarzyszenia (przy współpracy z członkami zwyczajnymi PolDoc).

Składka członkowska wynosi przy opłacie za jeden semestr 70,- zł. Opłacając składkę z góry za dwa semestry płacisz tylko 120,- zł.

Semestr zimowy trwa od 1.09 do 30.01, semestr letni od 1.02 do 30.07.

Zachęcamy do opłacenia składki przez Przelewy24 (jeden semestr lub dwa semestry) albo poprzez wpłatę na konto:

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc  
Nr konta: 17 1540 1115 2111 6011 9757 0001
Tytuł przelewu: SKŁADKA CZŁONKOWSKA + IMIĘ + NAZWISKO + ADRES E-MAIL

Informujemy, że zawarte w tytule przelewu dane posłużą nam wyłącznie do zaksięgowania przelewu oraz do podjęcia kontaktu z nowym członkiem Stowarzyszenia.

 

Chcesz rozwinąć się jeszcze bardziej? Dołącz do naszej ekipy!

Chcesz sprawdzić się jako organizator, trener, nabyć nowe umiejętności np. jako fundraiser lub rzecznik prasowy? Chcesz nabyć doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym? PolDoc jest miejscem dla Ciebie.

Do członkostwa zwyczajnego zapraszamy szczególnie osoby:

  • zajmujące się problematyką przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz rozwojem karier naukowych, komercjalizacją nauki, zarządzaniem zespołami wiedzy, projektami innowacyjnymi
  • zainteresowane redagowaniem prasy skierowanej do naukowców i biznesu
  • trenerzy rozwoju naukowego i zawodowego

 

Deklaracja członkostwa:

Deklaracja członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc (www.poldoc.pl):

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych w deklaracji członkowskiej danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.) przez Stowarzyszenie PolDoc: w celach zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia, w celu badania rynku i opinii publicznej, tworzenia i eksploatacji baz danych w celach określonych wyżej, także w przyszłości przy niezmienionym celu przetwarzania oraz wyrażam zgodę na przesyłanie mi obecnie i w przyszłości dodatkowych kwestionariuszy uzupełniających, uaktualniających lub prostujących dane osobowe oraz przetwarzanie takich danych osobowych w rozumieniu Ustawy. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że administrator ma prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Pani/Pana zgody. Oświadczam, że zostałam/em stosownie do przepisów Ustawy poinformowana/y przez Stowarzyszenie o jego adresie i siedzibie, celu zbierania danych, prawie do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia oraz kontroli przetwarzania, a dane te podałem dobrowolnie będąc świadomym braku prawnego obowiązku ich podania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie PolDoc na podany adres elektroniczny cyklicznego Newslettera o działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym informacji o szkoleniach.

W razie wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt z administratorem.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera:

Newsletter by FreshMail

podstawowy  

szkolenia  

PolDoc to:

4 ośrodki

Profesjonalne szkolenia

Trenerzy z doświadczeniem

X członków zwyczajnych

Y członków wspierających

123 szkolenia semestralnie

X wydarzeń w ostatnim semestrze

Zaloguj się!