piątek, marzec 31, 2023

Dla doktorantów Wydziału MIMUW

Organizacje doktoranckie

Strony rządowe

Narodowe centra i fundacje naukowe

Strony międzynarodowe

Stypendia, wyjazdy, współpraca międzynarodowa

Szkolenia i treningi rozwoju zawodowego

Innowacja i Informacja

Kontakty, portale społecznościowe

Konferencje, publikacje, dyskusje

 

Inne Przydatne linki:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (https://nawa.gov.pl/)
Zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym – Ustawa 2.0 ( https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ )
Rada Młodych Naukowców (http://rmn.org.pl/ )
Projekt partnerski Stowarzyszenia Poldoc (http://www.partycypacjango.kolping.pl/dokumenty.html)
Niezbędnik Akademicki PWN (https://niezbednikakademicki.pwn.pl/ )
Polska Agencja Rozwoju Przemysłu (https://www.parp.gov.pl/ )
Bank zdjęć i innych materiałów do bezpłatnego użytku (https://otwartezasoby.pl/ )
Serwis informacyjny MNISW (http://naukawpolsce.pap.pl/ )
Sieć Badawcza Łukasiewicz (https://lukasiewicz.gov.pl/ )
Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka (http://www.poig.2007-2013.gov.pl)
Ministerstwo Rozwoju (https://www.gov.pl/web/rozwoj)
Rządowy serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy (https://www.biznes.gov.pl/pl )

 

Serwis Canva oferuje swoim użytkownikom narzędzia online pozwalające na projektowanie i tworzenie grafik.  Aplikacja została stworzona m.in. przez wykładowców uniwersyteckich i początkowo była wykorzystywana na uczelniach wyższych jako pomoc przy tworzeniu roczników.  Obecnie z edytora korzysta ponad 15 mln użytkowników, a w Polsce jest używany i polecany przez wiele fundacji, stowarzyszeń, placówki oświatowe, urzędy oraz podmioty ekonomii społecznej , jak np.: Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców https://cop.zgierz.pl/canva-samodzielne-projektowanie-406 , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie http://es.malopolska.pl/aktualnosci/article/canva-dla-przedsiebiors/, Urząd Pracy w Białogardzie http://bialogard.praca.gov.pl/uk/-/9748133-canva-darmowy-kreator-cv, serwis Zielona Linia https://zielonalinia.gov.pl/informacje-z-regionu-32173-dp/-/asset_publisher/IZ718Zh8eEhY/content/bezplatny-kreator-cv czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (https://www.umcs.pl/pl/kariera,13188,canva-zacznij-projektowanie-darmowy-kreator-cv-,73809.chtm).

Za pomocą Canvy można stworzyć ciekawe projekty, takie jak:
- infografiki https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/infografiki/
- reklamy na Facebook https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/reklama-na-facebook/ ,
- plakaty https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/plakaty/ ,  
- zaproszenia https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/kartki/zaproszenia/ ,
- kartki https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/kartki/,
- banery https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/banery/ , 
- loga https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/logo/
- CV https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/CV/  
- prezentacje https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/prezentacje/

oraz wiele innych. Edytor jest darmowy, można z niego korzystać bez limitów czasowych, a stworzone projekty można udostępnić na stronie internetowej lub po prostu wydrukować.

Link do aplikacji graficznej Canva https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/infografiki/

Nie czekaj ani chwili dłużej...